Abbé Boullan - hans, liv, lära och magiska praktik

av Joanny Bricaud


Finns nu till försäljning
Pris: 190:-


Joanny Bricaud
Joanny Bricaud (till vänster)
Abbé Boullan är en av den moderna ockultismens sant legendariska karaktärer. Hans legend, om än mindre känd, är knappast mindre extraordinär än de legender som växt upp runt individer som Rasputin, Gurdieff eller Aleister Crowley. Boullan förknippas med en av de underligaste sexualmagiska sekterna i 1800-talets Europa och han brukar, om än knappast rättmätigt, räknas till de mest ökända satanisterna i modern tid, en värdig efterföljare till Gilles de Rais eller Urban Grandier. Han var en man som enligt ryktet offrat ett av sina barn under en svart mässa. Boullans koppling till J K Huysmans och den franska dekadenta litteraturen har även detta bidragit till den aura av mystik som omger honom där han tornar upp sig som en mörk fin de siècle-guru, en lämplig representant för en epok som var djupt fascinerad av det makabra och det exotiska.

Inom 1900-talsockultismen har han likaväl som inom populärkulturen och litteraturhistorien lämnat ett tydligt arv. Crowley ansåg att Huysmans död - han dog av cancer i tungan - var ett straff för att han avslöjat sexualmagiska hemligheter för allmänheten, och syftade med all sannolikhet på de ockulta teorier Huysmans övertagit från Boullan och skrivit om i sin roman La-Bas.

Kenneth Grant nämner Boullans namn med respekt men ingenting når upp till den betydelse han fått hos Michael Bertiaux, en av 1900-talets mest originella ockultister som kombinerat idéer från Aleister Crowley och det obskyra sällskapet The Choronzon Club med haitisk voudon. Bertiaux myntade begreppet boullanism och har byggt upp en veritabel kult kring Boullan som Bertiaux hävdar att han står i astral kontakt med. På detta sätt kan Boullan, trots att han varit död i över ett sekel, fortfarande agera som andlig lärare för de anhängare han har inom Bertiaux organisationer.

Abbe Boullan
Abbé Boullan
Joanny Bricauds biografi från 1927 är utan jämförelse det bästa som skrivits om Boullan. Bricaud var mycket förtrogen med den franska sekelskiftesockultismen och hade själv träffat Boullan och flera av de personer som haft stor betydelse i hans liv. Ur ett imponerande stort material av brev och obskyra skrifter lyckas han åstadkomma en djupgående rekonstruktion av Boullans liv, lära och magiska praktik som, tillskillnad från det mesta annat som skrivits i ämnet, är trovärdig; Bricaud har bl a haft tillgång till de handskrivna instruktioner som utgjorde grunden för de sexualmagiska ritualer som förrättades av prästerskapet i en av Boullans religiösa ordnar.

Bricauds biografi, som inte varit i tryck sedan 20-talet och aldrig tidigare översatts från franskan, publiceras nu på svenska av Sitra Ahra förlag. Abbé Boullans liv, lära och magiska praktik ger den bästa inblick som går att få i det system som lärdes av en av den västerländska sexualmagins mest intressanta karaktärer. Boken ger också en inblick i den franska sekelskiftesockultismen, och i de rykten om satanism som florerade under denna period, rykten som varit mycket betydelsefulla för den senare förståelsen av detta begrepp. Boken ger också en inblick i vad som troligtvis var den mest formativa perioden i författaren J K Huysmans liv och reder ut de oklarheter som rör hans relation till den ockulta rörelsen.
        
original omslag     original insida
Omslag och insida på originalutgåvan. (Klicka på bilderna för större versioner.)

Joseph-Antoine Boullan förkroppsligar på många sätt den tid i vilken han levde och verkade. 1890-talet är en epok som associeras med mystik, masochism, ockultism och erotik. Det var den tid då Swinburne skrev dikter i England och Huysmans A Rebours var en kultroman i Frankrike. När Aleister Crowley försökte bli en dekadent poet, Przybyszewski skrev sina sataniska noveller och Strindberg blev vansinnig i Paris. Det var absintens, neurastenins, lyxbordellernas och etersniffandets årtionde. Det var det årtionde då abbé Boullan, vars erotiska mystik kunde vara ett destillat av tidsandan, blev beryktad över hela världen.

*


Att Joanny Bricauds bok om den kontroversielle Abbé Boullan publicerats på svenska är en milstolpe för alla som är intresserade av ockultism och kättersk religiositet. Boken ger en koncis och informativ bild av Boullan och hans lära. Av stort värde är även det nyskrivna efterordet av bokens förläggare som placerar in Boullan i sitt sammanhang i ockultismens historia, och som påvisar de fördomar och missförstånd som omgårdat Boullan och hans gelikar.


Thomas Karlsson,
Grundare av Dragon Rouge,
Doktorand i religionshistoria.Joanny Bricauds förord till orginalutgåvan (Översatt, PDF)