Sitra Ahra är ett förlag och ett nätbaserat antikvariat vars mål är att underlätta studiet av vissa religiösa, mystika och ockulta traditioner genom att göra specialiserad litteratur tillgänglig för samlare såväl som för andra intresserade. Intresserar oss för litteratur relaterad till områden som som västerländsk esoterik, ockultism och nyhedendom.
Främst bedriver vi en förlagsverksamhet inriktad på att ge ut nyutgåvor av äldre ockult litteratur samt historiska och kulturella studier av den västerländska esoterismen.

Utöver detta innefattar vår verksamhet även en begränsad försäljning av rariteter, antikvariskt material och skrifter som inte längre finns i tryck eller vars tillgänglighet av någon annan anledning är begränsad.Kaldeiska Oraklen